Рекомендаційний лист бухгалтеру – Зразок

Рекомендаційний лист бухгалтеру, як правило, складається керівником підприємства в якості подяки співробітнику, який пропрацював на цій посаді, або безпосереднім начальником працівника – гл. бухгалтером. Це, свого роду, визнання його професіоналізму, навичок та особистих якостей фахівця.

Такий лист рекомендується складати на фірмовому бланку компанії, де відображені її реквізити. Документ можна уявити при складанні резюме в період працевлаштування бухгалтера, а також в інших обставинах.

Формат і стиль оформлення рекомендаційного листа

Формат і стиль оформлення рекомендаційного листа

Формат рекомендаційного листа являє собою документ, написаний в діловому стилі відповідно до загальноприйнятих правил оформлення ділових службових листів, що містять інформативний характер.

При оформленні такого документа рекомендується використовувати такі правила:

 1. Застосування ділового стилю.
 2. Дотримання правил ввічливого тону при зверненні.
 3. Відсутність в тексті порожніх фраз, які не несуть сенсу.
 4. Лист має бути підписана особою, що склав документ, з розшифровкою прізвища та зазначенням контактного телефону.

При цьому, в рекомендаційному листі потрібно заповнювати текст без допущення граматичних помилок, виправлень і закреслень. Якщо лист заповнене вручну, то в цьому випадку потрібно використовувати розбірливий почерк, із застосуванням пасти чорного або синього кольору.

Даний документ можна заповнити на звичайному аркуші паперу, формату А4, але рекомендується, все-таки, складати його на фірмовому бланку підприємства. Це надає документу більше солідності і довіри.

Що таке рекомендаційний лист і коли воно необхідне?

Що таке рекомендаційний лист і коли воно необхідне?

Рекомендаційний лист відноситься до документа, в якому характеризується працівник в якості гарного фахівця для рекомендації співпраці з ним. У такому документі описуються особисті і ділові якості фахівця. Його не можна вважати характеристикою, так як документ рекомендує людини, згідно з думкою, що склалися у попереднього керівника.

На думку ряду юристів, рекомендаційні листи вважаються пережитком минулого і його не зобов’язані вимагати при працевлаштуванні. Однак, нерідко, роботодавці продовжують цікавитися рекомендаціями здобувача з попередньої трудової діяльності, щоб підстрахуватися і бути впевненим в тому, що він приймає розумного фахівця, який допоможе вирішити всі проблеми в обліковій політиці підприємства.

Тому, бухгалтер, який займається пошуком роботи, при наявності рекомендаційного листа з позитивною оцінкою його професійних і особистих якостей, матиме більше шансів на працевлаштування, ніж такий же фахівець, який володіє таким документом.

Якими якостями повинен володіти бухгалтер?

Якими якостями повинен володіти бухгалтер?

Вакансія бухгалтера є важливою в будь-якому підприємстві. Від бухгалтера, його професійних якостей залежить грамотний облік безлічі процесів в компанії. Важливим фактором для бухгалтера є його вміння спілкуватися з людьми, ввічливо відповідаючи на ті чи інші претензії персоналу, наприклад, з питань нарахування та виплати зарплати та інших нарахувань.

При складанні рекомендаційного листа бухгалтеру знадобитися відзначити в документі такі якості бухгалтера:

 1. В першу чергу – чесність.
 2. Знання податкового законодавства та основ бухобліку.
 3. Уміння аналітично мислити.
 4. Хороші організаторські здібності.
 5. Відповідальне ставлення до дорученої ділянки роботи.
 6. Комунікативні властивості характеру.
 7. Коректне ставлення до партнерів, до начальства, до податковим структурам та іншим контролюючим відомствам.

Якщо в рекомендації будуть відзначені перераховані якості, шанси бухгалтера на отримання вакансії при пошуку нової роботи, стають більш бажані.

Як написати рекомендаційний лист бухгалтеру?

Як написати рекомендаційний лист бухгалтеру?

Рекомендаційний лист бухгалтера оформляється, як правило, попереднім роботодавцем. Затвердженого шаблону такого документа законодавством не передбачено. У той же час, його структура повинна відповідати загальноприйнятим правилам складання ділових листів в діловодстві. Заповнювати такий лист рекомендується на фірмовому бланку, де вже прописані реквізити підприємства, хоча можна написати його на простому аркуші паперу А4.

Перед заповненням рекомендаційного листа бухгалтеру бажано завантажити бланк або зразок такого документа і після цього, використовуючи викачані документи, приступити до оформлення рекомендації. Заповнюючи документ, потрібно дотримуватися ділової склад. Текст повинен бути грамотним, без помилок виправлень і закреслень, з використанням, при перерахуванні якостей, структурованого тексту.

При заповненні документа потрібно зазначити наступну інформацію:

1) У першу чергу потрібно заповнити назву підприємства, на якому працював бухгалтер, з відображенням реквізитів фірми. Якщо лист складається на фірмовому бланку, то даний пункт пропускається.

2) Наступним пунктом є заголовок документа, який пишеться вгорі бланка по центру рядка, під реквізитами підприємства.

3) Потім відображається П.І.Б. бухгалтера із зазначенням:

 • Назви структурного відділу, де працював фахівець.
 • Займаної посади, з відображенням покладених на нього обов’язків.
 • Дати початку роботи і закінчення на посаді бухгалтера.

4) Далі описується – як справлявся фахівець зі своїми обов’язками.

5) В наступному блоці листи відображають оцінку трудової діяльності бухгалтера із зазначенням:

 • Його професійних якостей.
 • Наявності навичок.
 • Інших особистих якостей і здібностей, які характеризують людину, як хорошого фахівця, так і людини, з відображенням особистих якостей бухгалтера, відзначаючи:
 • Сильні і слабкі сторони фахівця при занятті посади бухгалтера.
 • Наявність / відсутність негативних моментів.
 • Причини звільнення і т.д.

6) У заключному блоці листи наводяться рекомендації для роботи на аналогічній посаді бухгалтера в іншому підприємстві.

7) Після заповнення листи, складач поїздів зобов’язаний розписатися, і вказати:

 • Свою посаду.
 • П.І.Б. – повністю.
 • Контактний телефон.
 • Дату складання рекомендації.

Перераховані характеристики, зазначені в рекомендаційному листі, дають уявлення про цінності працівника, як фахівця, так і людини.

зміст

зміст

З огляду на, що стандартного шаблону рекомендаційного листа немає, такий документ повинен містити наступну інформацію:

 1. Назва підприємства попереднього місця роботи бухгалтера із зазначенням його реквізитів.
 2. Назва документу.
 3. П.І.Б. бухгалтера.
 4. Посада, яку займає на колишньому підприємстві.
 5. Дата початку трудової діяльності і закінчення роботи на посаді бухгалтера.
 6. Обов’язки, що виконуються бухгалтером на попередньому підприємстві.
 7. Досягнення на протягу трудової діяльність в компанії.
 8. Відображення його особистих якостей.
 9. Причина звільнення з роботи.
 10. Дата складеного документа.
 11. Підпис особи, яка склала рекомендацію, з розшифровкою прізвища, і відображенням контактного телефону.

Рекомендаційний лист рекомендується складати на фірмовому бланку підприємства. Це додасть такому документу більше солідності і довіри.

Приклад рекомендаційного листа бухгалтеру

Приклад рекомендаційного листа бухгалтеру

Завантажити

Як завіряється?

Як завіряється?

Скласти рекомендаційний лист бухгалтеру і підписати його зобов’язаний безпосередній начальник фахівця. Це може керівник підприємства, начальник структурного відділу або філії, гл. бухгалтер. Також такими повноваженнями може володіти начальник кадрового відділу або працює у відділі менеджер по персоналу.

Якщо здобувач вакансії бухгалтера є випускником навчального закладу, то в цьому випадку рекомендаційний лист зобов’язаний підписати декан, завідувачем кафедри, в крайньому варіанті, ректор, що зустрічається досить рідко.

Якщо студент навчався на курсах з підвищення кваліфікації або займався на підготовчих курсах, то для підпису такого документа надається право керівникові курсів.

Для більшої ваги рекомендаційного листа бухгалтеру, бажано заповнювати такий документ на фірмовому бланку установи, яка видає рекомендацію.

Які допускаються помилки?

Які допускаються помилки?

Складаючи рекомендаційний лист бухгалтеру, потрібно дотримуватися діловий стиль заповнення документа. Рекомендацію можна роздрукувати на принтері або написати вручну. При цьому, якщо бланк заповнюється вручну, потрібно використовувати розбірливий почерк, не допускаючи орфографічних помилок, помарок, закреслень і виправлень, а також дотримуючись загальноприйняту структуру документа.

Неправильно написана рекомендація може більше заподіяти шкоди здобувачеві вакансії, ніж допомоги. Найбільш часто зустрічаються наступні помилки при складанні рекомендації:

 1. При написанні вручну використовується паста різного кольору.
 2. Застосування діаграм або малюнків. Їх не можна відображати в рекомендації.
 3. оформлення рекомендації на звичайному аркуші, а не на фірмовому бланку підприємства.
 4. Застосування множинних емоційних і художніх виразів. Тест повинен бути конкретним, без порожніх в смисловому вираженні фраз.
 5. Граматичні помилки в словах.
 6. Занадто велике перебільшення позитивних якостей фахівця. При надмірному вихвалянні працівника, у потенційного керівника може виникнуть підозри в правдивості такого документа. У той же час, не треба загострювати увагу на недоліки фахівця.

Основною метою рекомендаційного листа є представлення фахівця-здобувача в вигідному світлі.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *